VIETNAMESE
trường trung cấp kinh tế - du lịch
ENGLISH
College of Economics and Tourism
NOUN
/ˈkɑlɪʤ ʌv ˌɛkəˈnɑmɪks ænd ˈtʊˌrɪzəm/
Trường trung cấp kinh tế- du lịch TP.HCM là một thành viên của Hướng Nghiệp Á Âu ra đời với sứ mệnh đào tạo thế hệ sinh viên giỏi tay nghề, nghiệp vụ nhằm cung ứng cho khối ngành Du lịch – Dịch vụ – Ẩm thực – Nhà hàng – Khách sạn nguồn nhân sự đạt chuẩn.
Ví dụ
1.
Năm sau em sẽ là sinh viên trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch.
Next year I will be a student of the College of Economics and Tourism.
2.
Tôi thực sự thích thời gian còn là sinh viên của trường trung cấp Kinh tế và Du lịch.
I really enjoy my time here being a student at College of Economics and Tourism.
Ghi chú
Trường trung cấp kinh tế- du lịch TP.HCM (College of Economics and Tourism) và trường hướng nghiệp Á- Âu (A Au vocational school) là thành viên của Hướng Nghiệp Á Âu, đào tạo học viên về các mảng kinh tế, du lịch, quản trị nhà hàng-khách sạn.