VIETNAMESE
trường liên cấp
trường phổ thông liên cấp
ENGLISH
escalator school
NOUN
/ˈɛskəˌleɪtər skul/
Inter-level high school
Trường liên cấp là mô hình trường áp dụng hệ đào tạo nhiều cấp học từ mầm non đến tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông.
Ví dụ
1.
Trường Nguyễn Thị Minh Khai là ngôi trường liên cấp duy nhất ở trong khu vực này.
Nguyen Thi Minh Khai School is the escalator school in our area.
2.
Khi học tại một trường liên cấp, bạn được đảm bảo sẽ được nhận vào trường đại học.
By attending an escalator school you are guaranteed to get admitted to university.
Ghi chú
Để nói về khái niệm trường liên cấp (trường đạo tào nhiều hơn một cấp bậc phổ thông), trong tiếng Anh chúng ta có thể dùng hai khái niệm escalator school và inter-level school nha!
- By attending an escalator school you are guaranteed to get admitted to university. (Khi học tại một trường liên cấp, bạn được đảm bảo sẽ được nhận vào trường đại học.)
- She wants to send her daughter to an inter-level school in Canada. (Cô muốn cho con gái đi học trường liên cấp ở Canada.)