VIETNAMESE
trường phổ thông liên cấp
trường liên cấp
ENGLISH
inter-level high school
NOUN
/ɪnˈtɜr-ˈlɛvəl haɪ skul/
escalator school
Trường phổ thông liên cấp là mô hình trường áp dụng hệ đào tạo nhiều cấp học từ mầm non đến tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông nhưng taajptrung nhất vẫn là bậc học trung học phổ thông.
Ví dụ
1.
Cô muốn cho con gái đi học trường phổ thống liên cấp ở Canada.
She wants to send her daughter to a inter-level high school in Canada.
2.
Trường phổ thông liên cấp là một khái niệm phổ biến hơn ở các nước phương Tây.
Inter-level high school is a concept that is more prominent in Western countries.
Ghi chú
Để nói về khái niệm trường liên cấp (trường đạo tào nhiều hơn một cấp bậc phổ thông), trong tiếng Anh chúng ta có thể dùng hai khái niệm escalator school và inter-level school nha!
- By attending an escalator school you are guaranteed to get admitted to university. (Khi học tại một trường liên cấp, bạn được đảm bảo sẽ được nhận vào trường đại học.)
- She wants to send her daughter to an inter-level school in Canada. (Cô muốn cho con gái đi học trường liên cấp ở Canada.)