VIETNAMESE

đại học kinh tế luật

ENGLISH

University of Economics and Law

  

NOUN

/ˌjunəˈvɜrsəti ʌv ˌɛkəˈnɑmɪks ænd lɔ/

Đại học kinh tế luật là thành viên của hệ thống cụm trường Đại học quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo,nổi tiếng trong đào tạo các khối ngành luật, quản lý, kinh tế.

Ví dụ

1.

Anh ấy tốt nghiệp ở trường Kinh tế Luật và bây giờ trở thành luật sư.

He graduated from Law and Economics University and then became a lawyer.

2.

Trường Đại học Kinh tế và Luật có những khóa học nào?

What courses are offered at the University of Economics and Law?

Ghi chú

Chúng ta cùng tìm hiểu một số trường thành viên thuộc hệ thống Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và tên tiếng Anh của chúng nha!
- đại học Khoa học Tự nhiên (University of Science)
- đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City University of Technology)
- đại học Kinh tế Luật (University of Economics and Law)
- đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (University of Social Sciences and Humanities)
- đại học Quốc tế (International University)
- đại học Công nghệ Thông tin (University of Information Technology)
- trường Phổ Thông Năng Khiếu (High School for the Gifted)