VIETNAMESE
đại học kinh tế
ENGLISH
University of Economics
NOUN
/ˌjunəˈvɜrsəti ʌv ˌɛkəˈnɑmɪks/
Trường đại học kinh tế là một trường đại học chuyên ngành kinh tế tại Việt Nam, nằm trong nhóm đại học trọng điểm quốc gia.Đây là một trụ cột trong hệ thống giáo dục bậc cao của Việt Nam và cũng là trung tâm nghiên cứu các chính sách kinh tế, quản lý cho chính phủ và các doanh nghiệp lớn.
Ví dụ
1.
Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh là một trong 14 trường đại học trọng điểm quốc gia của Việt Nam.
University of Economics Ho Chi Minh City is one of the 14 key national universities of Vietnam.
2.
Trường Đại học Kinh tế có những khóa học nào?
What courses are offered at the University of Economics?
Ghi chú
Chúng ta cùng tìm hiểu về một số trường đại học có cơ sở đào tạo tại cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, và tên gọi của chúng nha!
- đại học bách khoa (polytechnic university): đại học Bách khoa Hà Nội (Hanoi University of Science and Technology) và đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City University of Technology)
- đại học khoa học tự nhiên (university of science): đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội (VNU University of Science) và đại học khoa học tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh (HCM University of Science)
- đại học kinh tế (university of economics): đại học kinh tế quốc dân (National Economics University) và đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (University of Economics)
- đại học sư phạm (university of pedagogy): đại học sư phạm Hà Nội (Hanoi National University of Education), đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City University of Education)
- đại học ngoại thương (foreign trade university), có cả hai phân hiệu ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh
- đại học công nghiệp (university of industry), gồm đại học công nghiệp Hà Nội (Hanoi University of Industry) Hanoi University of Industry và đại học công nghiệp TPHCM (Industrial University of Ho Chi Minh City)