VIETNAMESE
trò chơi tiếp sức
hoạt động tiếp sức
ENGLISH
relay game
NOUN
/riˈleɪ geɪm/
relay activity
Trò chơi tiếp sức là trò chơi có nhiều đội trong đó các thành viên của một đội sẽ lần lượt thi đấu và hình thức tính điểm sẽ dựa vào kết quả chung cuộc của mỗi đội để quyết định người thắng cuộc.
Ví dụ
1.
Trò chơi tiếp sức là cuộc thi đua mà các thành viên của một đội thay phiên nhau hoàn thành các phần của trường đua hoặc thực hiện một hành động nhất định.
A relay game is a racing competition where members of a team take turns completing parts of racecourse or performing a certain action.
2.
Các trò chơi tiếp sức có hình thức như cuộc đua chuyên nghiệp và trò chơi nghiệp dư.
Relay games take the form of professional races and amateur games.
Ghi chú
Trò chơi tiếp sức (Relay game) là trò chơi có nhiều đội trong đó các thành viên của một đội (members of one team) sẽ lần lượt thi đấu (take turn to compete) và hình thức tính điểm (scoring method) sẽ dựa vào kết quả chung cuộc của mỗi đội để quyết định người thắng cuộc.