VIETNAMESE

chạy tiếp sức

hoạt động tiếp sức

ENGLISH

relay marathon

  

NOUN

/riˈleɪ ˈmɛrəˌθɑn/

relay activity

Trong một cuộc thi chạy tiếp sức 4 x 100m có bốn vận động viên thay nhau truyền tín cho nhau bằng một cây gậy bắt đầu từ vạch xuất phát, đến vận động viên cuối cùng của đội đó mang tín gậy chạy về đích. Chìa khóa của sự thành công đối với trò chơi chạy tiếp sức là thời gian mà mỗi đội hoàn thành xong phần thi của mình. Quy định thời gian đối với nam là 2,2 giây mỗi lần trao đổi gậy, còn đối với nữ là 2,2 giây.

Ví dụ

1.

Chạy tiếp sức là cuộc thi đua mà các thành viên của một đội thay phiên nhau hoàn thành các phần của trường đua hoặc thực hiện một hành động nhất định.

A relay marathon is a racing competition where members of a team take turns completing parts of racecourse or performing a certain action.

2.

Các cuộc chạy tiếp sức có hình thức như cuộc đua chuyên nghiệp và trò chơi nghiệp dư.

Relay marathon takes the form of professional races and amateur games.

Ghi chú

Chạy tiếp sức (Relay marathon) là trò chơi có nhiều đội trong đó các thành viên của một đội (members of one team) sẽ lần lượt thi đấu (take turn to compete) và hình thức tính điểm (scoring method) sẽ dựa vào kết quả chung cuộc của mỗi đội để quyết định người thắng cuộc.