VIETNAMESE
trò chơi rút gỗ
rút gỗ
ENGLISH
jenga
NOUN
/ˈdʒenguh/
Trò chơi rút gỗ là trò chơi xây dựng tòa tháp bằng các miếng gỗ liền nhau thành các tầng, mỗi người chơi lần lượt loại bỏ các khối từ bất kỳ cấp độ của tháp và đặt nó trên đầu để tạo ra một tòa tháp cao hơn, người chơi nào gây sụp đổ tháp sẽ thua.
Ví dụ
1.
Trong trò chơi rút gỗ, người chơi xây dựng một tòa tháp, di chuyển các mảnh ghép và hy vọng rằng họ không phải là người làm cho nó rơi xuống.
In jenga game, players build a tower, move the pieces and hope that they aren't the one who makes it fall.
2.
Trò chơi rút gỗ là một trò chơi kỹ năng thể chất được tạo ra bởi nhà thiết kế và tác giả trò chơi hội đồng người Anh Leslie Scott.
Jenga is a game of physical skill created by British board game designer and author Leslie Scott.
Ghi chú
Một số từ vựng về các thể loại trò chơi:
- cờ vua: chess
- cờ vây: go
- cờ cá ngựa: parcheesi
- cờ caro: tic-tac-toe
- cờ gánh: reversi
- cờ thú: jungle game
- cờ tỷ phú: monopoly
- trò chơi xếp hình: jigsaw puzzle
- trò chơi ô chữ: crossword