VIETNAMESE
trò chơi nhập vai
trò chơi nhập vai
ENGLISH
role-playing game
NOUN
/roʊl-ˈpleɪɪŋ geɪm/
Trò chơi mà người chơi diễn xuất và ra các quyết định theo một cấu trúc đã được định sẵn để phát triển nhân vật hay tình tiết.
Ví dụ
1.
Trò chơi nhập vai là trò chơi trong đó người chơi đảm nhận vai trò của các nhân vật trong một bối cảnh hư cấu.
A role-playing game is a game in which players assume the roles of characters in a fictional setting.
2.
Pierre không hề bối rối và tiếp tục chơi trò chơi nhập vai trên điện thoại của mình.
Pierre was unfazed and continued playing a role-playing game on his phone.
Ghi chú
Một số dạng trò chơi:
- trò chơi hành động: action game
- trò chơi hành động-phiêu lưu: adventure game
- trò chơi mô phỏng: simulation game
- trò chơi chiến thuật: strategy game
- trò chơi giải đố: puzzle game
- trò chơi mạo hiểm: adventure game
- trò chơi đối kháng: fighting game