VIETNAMESE

tranh sơn dầu

ENGLISH

oil painting

  

NOUN

/ɔɪl ˈpeɪntɪŋ/

canvas

Tranh sơn dầu là quá trình vẽ bằng bột màu với môi trường dầu khô làm chất kết dính.

Ví dụ

1.

Hãy tưởng tượng Van Gogh ra đời trước công nghệ sơn dầu giá rẻ.

Imagine Van Gogh being born before the technologies of cheap oil painting.

2.

Cô ta thích tranh sơn dầu.

She enjoys oil - painting.

Ghi chú

Cùng học thêm một số từ vựng về các loại tranh nha!
- oil painting: tranh sơn dầu
- embroidery: tranh thêu
- fresco: tranh tường
- gouache: tranh bột màu
- paper-cut: tranh cắt giấy
- pastel drawing: tranh phấn màu