VIETNAMESE
toán tư duy
ENGLISH
mathmatical thinking
NOUN
/mathmatical ˈθɪŋkɪŋ/
Toán tư duy là những hoạt động học trải nghiệm vô cùng thú vị và sinh động. Học toán tư duy không chỉ được xem là “môn thể thao cho bộ não”, rèn khả năng tập trung mà còn mang đến lợi ích tích cực trong sự phát triển của trẻ.
Ví dụ
1.
Con trai tôi đã được giao bài toán sau đây trong câu lạc bộ tư duy toán học của nó.
My son was given the following problem in his mathmatical thinking club.
2.
Toán tư duy không giống như làm toán - ít nhất là không giống như toán học thường được trình bày trong hệ thống trường học của chúng tôi.
Mathematical thinking is not the same as doing mathematics – at least not as mathematics is typically presented in our school system.
Ghi chú
Toán tư duy (Mathematical thinking) không chỉ đơn thuần là số học (arithmetic) hoặc các bài toán đại số (algebra problems).