VIETNAMESE
tiểu thuyết trinh thám
ENGLISH
detective fiction
NOUN
/dɪˈtɛktɪv ˈfɪkʃən/
Tiểu thuyết trinh thám là thể loại của tiểu thuyết phiêu lưu, nhân vật chính là điều tra viên/thám tử, viết về vụ án, tội phạm,...
Ví dụ
1.
Một số anh hùng nổi tiếng nhất của tiểu thuyết trinh thám bao gồm C. Auguste Dupin, Sherlock Holmes và Hercule Poirot.
Some of the most famous heroes of detective fiction include C. Auguste Dupin, Sherlock Holmes, and Hercule Poirot.
2.
Agatha Christie là một trong những tác giả nổi tiếng nhất của thể loại tiểu thuyết trinh thám.
Agathe Christie is one of the most famous author of detective fiction.
Ghi chú
Một số thể loại tiểu thuyết:
- tiểu thuyết tội phạm: crime fiction
- tiểu thuyết kỳ ảo: fantasy fiction
- tiểu thuyết lãng mạn: romance fiction
- tiểu thuyết kinh dị: horror fiction
- tiểu thuyết khoa học: science fiction