VIETNAMESE
trinh thám
ENGLISH
detective fiction
NOUN
/dɪˈtɛktɪv ˈfɪkʃən/
Trinh thám là thể loại tiểu thuyết phiêu lưu, nhân vật chính là điều tra viên/thám tử, viết về vụ án, tội phạm,...
Ví dụ
1.
Một số anh hùng nổi tiếng nhất của truyện trinh thám bao gồm C. Auguste Dupin, Sherlock Holmes và Hercule Poirot.
Some of the most famous heroes of detective fiction include C. Auguste Dupin, Sherlock Holmes, and Hercule Poirot.
2.
Agatha Christie là một trong những tác giả nổi tiếng nhất của thể loại truyện trinh thám.
Agathe Christie is one of the most famous author of detective fiction.
Ghi chú
Một số thể loại truyện:
- truyện tội phạm: crime fiction
- truyện kỳ ảo: fantasy fiction
- truyện lãng mạn: romance fiction
- truyện kinh dị: horror fiction
- truyện khoa học: science fiction