VIETNAMESE

tiền boa

tiền bo, tiền tip

ENGLISH

tip

  

NOUN

/tɪp/

gratuity

Tiền boa hay còn gọi là tiền bo hoặc tiền tip, là một khoản thanh toán thêm bằng tiền mặt như một phần thưởng cá nhân từ người được phục vụ tặng cho người phục vụ với chất lượng bổ sung cho các dịch vụ đạt được trên mức chất lượng 'bình thường' mong đợi.

Ví dụ

1.

Anh ấy đưa tiền boa cho người khuân vác.

He gave the porter a tip.

2.

Anh ấy đã để lại tiền boa cho người phục vụ.

He has left a tip for the waiter.

Ghi chú

Ngoài tip, có thể dùng gratuity để chỉ tiền boa nữa nè!
VD: Does this bill include a gratuity? - Hóa đơn có bao gồm tiền boa chưa?