VIETNAMESE
thước kẹp
ENGLISH
caliper-square
NOUN
/ˈkæləpər-skwɛr/
Thước kẹp hay còn gọi là thước cặp là một dụng cụ được sử dụng để đo khoảng cách giữa hai mặt đối diện của một vật thể.
Ví dụ
1.
Thước kẹp là một thiết bị dùng để đo kích thước của một vật thể.
Caliper-square is a device used to measure the dimensions of an object.
2.
Thước kẹp là một vật dụng quan trọng của một thợ máy.
A caliper-square is an important tool for a mechanic.
Ghi chú
Thước kẹp (caliper-square) bao gồm các hàm (jaws) được đặt ở góc vuông (right angles) với chùm chia độ (graduated beam), một hoặc cả hai hàm có thể điều chỉnh được (adjustable).