VIETNAMESE

thước đo độ

thước đo góc

ENGLISH

protractor

  

NOUN

/proʊˈtræktər/

Thước đo độ là một dụng cụ hình tròn, bán nguyệt hoặc vuông thường làm bằng nhựa dẻo trong suốt dùng đo góc. Hầu hết các thước đo góc dùng đơn vị độ.

Ví dụ

1.

Góc giữa 2 mặt kim loại được đo bằng thước đo độ.

The angle between the 2 metal sides was measured with a protractor.

2.

Có thể mang theo thước kẻ, thước đo độ và compa.

Rulers, protractors and compasses can be taken into the examination.

Ghi chú

Công dụng của các loại thước:
- steel tape measure (thước cuộn): thường dùng để đo chiều dài vật thể
- plastic tape measure (thước dây): thường dùng để đo số đo cơ thể của con người
- protractor (thước đo độ): dùng để xác định số đo góc trong hình học
- set square (thước vuông góc): dùng để kiểm tra một góc nào đó có vuông hay không