VIETNAMESE

thứ 3

ENGLISH

tuesday

  

NOUN

/ˈtuzdi/

Thứ Ba là một ngày trong tuần nằm giữa thứ Hai và thứ Tư. Thứ Ba trong một số tiếng phương Tây và tiếng Nhật được lấy tên từ Sao Hỏa.

Ví dụ

1.

Công việc phải được hoàn thành vào thứ 3 tới.

The work has to be finished by next Tuesday.

2.

Chúng ta sẽ gặp nhau lúc 8 giờ ngày thứ 3.

We'll meet at eight on Tuesday.

Ghi chú

Chúng ta cùng học các từ tiếng Anh nói về các ngày trong tuần nha!
- Monday (thứ 2)
- Tuesday (thứ 3)
- Wednesday (thứ 4)
- Thursday (thứ 5)
- Friday (thứ 6)
- Saturday (thứ 7)
- Sunday (chủ nhật)