VIETNAMESE

thành phố trực thuộc trung ương

ENGLISH

municipal city

  

NOUN

/mjuˈnɪsəpəl ˈsɪti/

Thành phố trực thuộc trung ương là một loại hình đơn vị hành chính tương đương cấp tỉnh của Việt Nam.

Ví dụ

1.

Thành phố trực thuộc trung ương, thường được gọi là Thành phố trong thành phố, là một loại hình phân khu cấp hai của Việt Nam cùng với quận, huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh có vị thế ngang nhau.

Municipal city, commonly known as City within city, is a type of second tier subdivision of Vietnam along with urban district, district, town and provincial city have equal status.

2.

Nước này được chia thành các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

The country is divided into provinces and municipal cities.

Ghi chú

5 thành phố trực thuộc trung ương (provincial city) tại Việt Nam nè!
- Ha Noi: thành phố Hà Nội
- Ho Chi Minh City: thành phố Hồ Chí Minh
- Danang: thành phố Đà Nẵng
- Hai Phong: thành phố Hải Phòng
- Can Tho: thành phố Cần Thơ