VIETNAMESE

tháng cô hồn

ENGLISH

ghost month

  

NOUN

/goʊst mʌnθ/

Tháng cô hồn là một trong những tập tục văn hóa của châu Á, thường chỉ tháng Bảy âm lịch và nói về lúc các linh hồn sẽ trở về.

Ví dụ

1.

Tháng 7 âm lịch được coi là tháng cô hồn.

The seventh lunar month in general is regarded as the Ghost Month.

2.

Một số điều kiêng kỵ chúng ta nên tránh trong tháng cô hồn là gì?

What are some of the taboos we should avoid during the ghost month?

Ghi chú

Tháng cô hồn (ghost month) là một trong những tập tục văn hóa của châu Á, thường chỉ tháng Bảy âm lịch (July in lunar calendar) và nói về lúc các linh hồn sẽ trở về.