VIETNAMESE
sông Hằng
ENGLISH
Ganges River
NOUN
/ˈgænʤiz ˈrɪvər/
Sông Hằng là con sông quan trọng nhất của tiểu lục địa Ấn Độ. Sông Hằng dài 2.510 km bắt nguồn từ dãy Hymalaya của Bắc Trung Bộ Ấn Độ, chảy theo hướng Đông Nam qua Bangladesh và chảy vào vịnh Bengal. Tên của sông được đặt theo tên vị nữ thần Hindu Ganga.
Ví dụ
1.
Sông Hằng, từ xa xưa đã là dòng sông thiêng của đạo Tin Lành.
Ganges River, which from time immemorial has been the holy river of Hinduism.
2.
Các sông chính gồm Sông Hằng, Brahmaputra và Yamuna, cũng như các chi lưu khác.
Its main rivers are the Ganges, the Brahmaputra and the Yamuna, as well as other tributaries.
Ghi chú
Sông Hằng (Ganges river) và Brahmaputra gặp nhau ở Bangladesh, và chảy vào (drain into) Vịnh Bengal (the Bay of Bengal) qua châu thổ (river delta) lớn nhất thế giới Sunderban.