VIETNAMESE
sọc ngang
ENGLISH
horizontal stripe
NOUN
/ˌhɔrəˈzɑntəl straɪp/
Sọc ngang là họa tiết trên vải với những khối màu lặp lại theo chiều ngang.
Ví dụ
1.
Ngược với những gì mọi người tin, các sọc ngang được cho là làm ngược lại, làm cho cái vạm vỡ ngỗ ngược đó trông thậm chí còn lớn hơn so với thực tế.
Contrary to what people usually believe, horizontal stripes supposedly do the opposite, making that unruly paunch look even larger than it actually is.
2.
Theo một nhà tâm lý học và chuyên gia về nhận thức thị giác tại Đại học York, “Sọc ngang không khiến bạn trông béo hơn”.
"Horizontal stripes don't make you look fatter," according to a psychologist and expert in visual perception at the University of York.
Ghi chú
2 loại sọc phổ biến được dùng làm hoạ tiết đơn giản trên trang phục là:
- sọc dọc (vertical stripe): Vertical stripes appears to elongate your figure by drawing the eye up and down. (Các sọc dọc dường như kéo dài dáng người của bạn bằng cách kéo đường nhìn của mắt lên và xuống.)
- sọc ngang (horizontal stripe): "Horizontal stripes don't make you look fatter," according to a psychologist and expert in visual perception at the University of York. (Theo một nhà tâm lý học và chuyên gia về nhận thức thị giác tại Đại học York, “Sọc ngang không khiến bạn trông béo hơn”.)