VIETNAMESE
sơ vin
đóng thùng
ENGLISH
to tuck one's shirt in
NOUN
/tu tʌk wʌnz ʃɜrt ɪn/
Sơ vin là hét gọn áo vào bên trong quần, không để phần dưới của áo trùm lên trên quần. Còn được gọi là đóng thùng.
Ví dụ
1.
Bạn phải sơ vin khi đi đến trường.
You must tuck your shirt in your pants when you go to school.
2.
Sơ vin là một quy tắc phổ biến ở hầu hết các trường ở Việt Nam.
Tucking your shirt in your pants is a popular rule in most Vietnamese schools.
Ghi chú
Sơ vin (tuck one's shirt in) là hét gọn áo vào bên trong quần (pants), không để phần dưới (bottom of your shirt) của áo trùm lên trên quần.