VIETNAMESE
ròng rọc
ENGLISH
pulley
NOUN
/ˈpʊli/
Ròng rọc là một loại máy cơ đơn giản, hữu ích trong cuộc sống hàng ngày và được ứng dụng rộng rãi trên toàn thế giới.
Ví dụ
1.
Các khối đá phải được nâng vào vị trí bằng hệ thống ròng rọc.
The blocks of stone had to be lifted into position with a system of pulleys.
2.
Anh công nhân đang luồn sợi dây kim loại vào ròng rọc.
The worker is threading the wire through the pulley.
Ghi chú
Các loại ròng rọc (pulleys) thường thấy là:
- Fixed pulley: Ròng rọc cố định.
- Movable pulley: Ròng rọc chuyển động
- Compound Pulley: Ròng rọc phức hợp
- Cone Pulley: Ròng rọc hình nón
- Block and Tackle pulley: Ròng rọc chặn và xử lý.