VIETNAMESE

reo hò

ENGLISH

cheer

  

NOUN

/ʧɪr/

shout of joy

Reo hò là kêu to do vui mừng.

Ví dụ

1.

Khán giả phấn khích reo hò khi Lady Gaga xuất hiện.

The audience cheered excitedly when Lady Gaga appeared.

2.

Chúng tôi sẽ reo hò cho đội bạn.

We'll cheer for your team.

Ghi chú

Một số synonyms của cheer:
- cổ vũ (root for): Don't worry, you're the one I root for.
(Đừng lo lắng, bạn là người tôi cổ vũ cho mà.)
- khuyến khích (encourage): Encourage your child to reach a compromise between what he wants and what you want.
(Hãy khuyến khích con trẻ đạt được sự thoả hiệp giữa những gì chúng muốn và những gì bạn muốn.)