VIETNAMESE

Quảng Tây

ENGLISH

Guangxi

  

NOUN

/Guangxi/

Quảng Tây, tên đầy đủ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây là một khu tự trị của dân tộc Choang tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Ví dụ

1.

Quảng Tây có dân số đông nhất trong các dân tộc thiểu số của Trung Quốc, đặc biệt là dân tộc Choang, chiếm 32% dân số.

Guangxi contains the largest population of China's ethnic minorities, in particular the Zhuang people, who make up 32% of the population.

2.

Trước đây từng là một tỉnh, Quảng Tây trở thành khu tự trị vào năm 1958.

Formerly a province, Guangxi became an autonomous region in 1958.

Ghi chú

Cùng học thêm một số thành phố, thủ phủ của Trung Quốc nha!
- Quảng Châu: Gaungzhou
- Quảng Đông: Guangdong
- Phúc Kiến: Fujian
- Quảng Tây: Guangxi
- Hà Nam: Henan
- Hồ Bắc: Hubei
- Hồ Nam: Hunan
- Tứ Xuyên: Sichuan