VIETNAMESE

Phượng Hoàng Cổ Trấn

ENGLISH

Fenghuang County

  

NOUN

/Fenghuang ˈkaʊnti/

Phượng Hoàng Cổ Trấn nằm ở huyện Phượng Hoàng, phía Tây tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Thành cổ này đã tồn tại được hơn 1300 năm và cũng là nơi sinh sống của nhiều dân tộc thiểu số.

Ví dụ

1.

Huyện Phượng Hoàng là một huyện của tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, thuộc quyền quản lý của tỉnh tự trị Tương Tây.

Fenghuang County is a county of Hunan Province, China, under the administration of Xiangxi Autonomous Prefecture.

2.

Phượng Hoàng Cổ Trấn được đặt tên theo loài chim thần thoại Phượng Hoàng.

Fenghuang County named after the mythological birds Fenghuang.

Ghi chú

Phượng Hoàng Cổ Trấn (Fenghuang county) nằm ở huyện Phượng Hoàng, phía Tây tỉnh Hồ Nam (West of Hunan province), Trung Quốc. Thành cổ (citadel) này đã tồn tại được hơn 1300 năm và cũng là nơi sinh sống của nhiều dân tộc thiểu số (ethnic minorities).