VIETNAMESE

phương Đông

ENGLISH

the Orient

  

NOUN

/ˈɔriənt/

Phương Đông là một danh từ được sử dụng để nói đến những thứ ở hướng Đông.

Ví dụ

1.

Những con tàu Venice của chúng tôi cày nát các đại dương từ đây đến Phương Đông.

Our Venetian ships plow the oceans from here to the Orient.

2.

Những người ở hhương Đông chủ yếu là da vàng hoặc nâu.

The people in the Orient are mainly yellow or brown.

Ghi chú

Phương Đông (Orient) là một danh từ (noun) được sử dụng để nói đến những thứ ở hướng Đông (East).