VIETNAMESE

phù phổi

ENGLISH

pulmonary edema

  

NOUN

/ˈpʊlməˌnɛri ɪˈdimə/

Phù phổi là tình trạng có thừa dịch trong phổi. Dịch tập trung trong nhiều túi khí ở phổi (phế nang), làm người bệnh khó thở.

Ví dụ

1.

Phù phổi là một tình trạng gây ra bởi việc dư thừa chất lỏng trong phổi.

Pulmonary edema is a condition caused by excess fluid in the lungs.

2.

Phù phổi có thể khiến bạn rất khó thở.

Pulmonary edema can make it hard for you to breathe.

Ghi chú

Chúng ta cùng phân biệt hai khái niệm dễ gây nhầm lẫn là acute pulmonary edema và pulmonary edema nha!
- acute pulmonary edema (phù phổi cấp), nói về triệu chứng: Symptoms of acute pulmonary edema include shortness of breath and cough. (Các triệu chứng của phù phổi cấp bao gồm khó thở và ho.)
- pulmonary edema (phù phổi), nói về bệnh: Pulmonary edema can make it hard for you to breathe. (Phù phổi có thể khiến bạn rất khó thở.)