VIETNAMESE

phù phổi cấp

ENGLISH

acute pulmonary edema

  

NOUN

/əˈkjut ˈpʊlməˌnɛri ɪˈdimə/

Phù phổi cấp là tình trạng ngạt thở cấp do nước ra ngoài mao mạch phổi quá nhiều gây nên phù phổi.

Ví dụ

1.

Phù phổi cấp là một dạng bệnh cấp cứu cần rất nhiều sự chăm sóc.

Acute pulmonary edema is a medical emergency requiring a lot of care.

2.

Các triệu chứng của phù phổi cấp bao gồm khó thở và ho.

Symptoms of acute pulmonary edema include shortness of breath and cough.

Ghi chú

Chúng ta cùng phân biệt hai khái niệm dễ gây nhầm lẫn là acute pulmonary edema và pulmonary edema nha!
- acute pulmonary edema (phù phổi cấp), nói về triệu chứng: Symptoms of acute pulmonary edema include shortness of breath and cough. (Các triệu chứng của phù phổi cấp bao gồm khó thở và ho.)
- pulmonary edema (phù phổi), nói về bệnh: Pulmonary edema can make it hard for you to breathe. (Phù phổi có thể khiến bạn rất khó thở.)