VIETNAMESE
phó tiến sĩ
ENGLISH
Candidate of Sciences
NOUN
/ˈkændədeɪt ʌv ˈsaɪənsəz/
Phó tiến sĩ là tên của một học vị cấp tiến sĩ được gọi ở Việt Nam trước thời điểm có hiệu lực của Luật Giáo dục năm 1998.
Ví dụ
1.
Phó tiến sĩ là người có một trong những bằng cấp cao nhất do trường đại học cấp.
Associate doctor a person who has one of the highest-ranking degrees given by a university.
2.
Phó tiến sĩ là một học vị trước năm 1998.
A candidate of Sciences is a degree prior to 1998.
Ghi chú
Cùng tìm hiểu về học vị phó tiến sĩ - candidate of Sciences nha!
- Phó tiến sĩ (candidate of Sciences) là bằng đầu tiên trong số hai bằng tiến sĩ khoa học (doctoral level scientific degrees) ở Nga và nhiều nước hậu Xô Viết.
- Phó tiến sĩ (candidate of Sciences) là tên của một học vị cấp tiến sĩ (doctoral degree) được gọi ở Việt Nam trước thời điểm có hiệu lực của Luật Giáo dục năm 1998 (Education Law 1998).