VIETNAMESE
tiến sĩ bác sĩ
ENGLISH
Doctor
NOUN
/ˈdɑktər/
Tiến sĩ bác sĩ là một chức vụ, một học vị dành cho những người học lên cấp bậc cao của một ngành nào đó.
Ví dụ
1.
Tiến sĩ Bác sĩ là người có một trong những bằng cấp cao nhất do trường đại học cấp.
A doctor is a person who has one of the highest-ranking degrees given by a university.
2.
Tiến sĩ Bác sĩ là người có chức vụ và quyền lực nhất trong bệnh viện.
The doctor is the person with the most position and power in the hospital.
Ghi chú
Một số học vị tiến sĩ (Doctor's Degree) thường gặp trong hệ thống giáo dục Việt Nam và quốc tế là:
- Ph.D - Doctor of Philosophy: Tiến sỹ (Các ngành nói chung)
- M.D - Doctor of Medicine: Tiến sỹ y khoa
- D.Sc - Doctor of Science: Tiến sỹ các ngành khoa học
- DBA - Doctor of Business Administration: Tiến sỹ quản trị kinh doanh
- Post-Doctoral Fellow: Nghiên cứu sinh hậu tiến sỹ