VIETNAMESE

tiến sĩ bác sĩ

ENGLISH

Doctor of Medicine

  
NOUN

/ˈdɒktər ɒv ˈmɛdsɪn/

Tiến sĩ bác sĩ là học vị cao nhất trong lĩnh vực y học và nó được đạt được sau khi hoàn thành thành công chương trình học và nghiên cứu y khoa.

Ví dụ

1.

Là một Tiến sĩ bác sĩ, ông tận tâm cung cấp chất lượng chăm sóc cao nhất cho bệnh nhân của mình.

As a Doctor of Medicine, he is dedicated to providing the highest quality of care to his patients.

2.

Chương trình Tiến sĩ bác sĩ rất nghiêm ngặt và yêu cầu đào tạo lâm sàng rộng rãi.

The Doctor of Medicine program is rigorous and requires extensive clinical training.

Ghi chú

Một số học vị tiến sĩ (Doctor's Degree) thường gặp trong hệ thống giáo dục Việt Nam và quốc tế là:

- Ph.D - Doctor of Philosophy: Tiến sỹ (Các ngành nói chung)

- M.D - Doctor of Medicine: Tiến sỹ y khoa

- D.Sc - Doctor of Science: Tiến sỹ các ngành khoa học

- DBA - Doctor of Business Administration: Tiến sỹ quản trị kinh doanh

- Post-Doctoral Fellow: Nghiên cứu sinh hậu tiến sỹ