VIETNAMESE
ống xuyên tường
ống chờ
ENGLISH
wall pipe
NOUN
/wɔl paɪp/
Ống xuyên tườnglà loại ống sử dụng khi đổ bê tông để tạo ra các lỗ ống xuyên tườngcho bể cấp nước, nước thải sinh hoạt cho các toà nhà.
Ví dụ
1.
Hiện nay, có rất nhiều vật liệu dùng để làm ống xuyên tường tuy nhiên vật liệu inox được ưu tiên sử dụng.
Currently, there are many materials used to make wall pipes, but stainless steel is preferred.
2.
Ống xuyên tường là sản phẩm được ứng dụng trong kỹ thuật xây dựng.
Wall pipes are products that are applied in construction engineering.
Ghi chú
Ống xuyên tường (wall pipe) là loại ống sử dụng khi đổ bê tông (pouring concrete) để tạo ra các lỗ ống xuyên tường cho bể cấp nước (water supply tanks), nước thải sinh hoạt (domestic wastewater) cho các toà nhà.