VIETNAMESE
ống đồng máy lạnh
ống đồng điều hòa
ENGLISH
air conditioning copper pipe
NOUN
/ɛr kənˈdɪʃənɪŋ ˈkɑpər paɪp/
Ống đồng máy lạnh là bộ phận sẽ giúp cho gas lưu thông từ máy lạnh về cục nóng và ngược lại.
Ví dụ
1.
Ống đồng máy lạnh cho tất cả các hãng máy lạnh hiện đang có hàng.
Air conditioning copper pipes now in stock for all brands of aircon units.
2.
Ống đồng máy lạnh dùng để dẫn gas máy lạnh giữa dàn lạnh và dàn nóng của máy lạnh.
Air conditioning copper pipes are used to transfer the refrigerant gas between the indoor unit and outdoor unit of the air conditioner.
Ghi chú
Ống đồng máy lạnh (Air conditioning copper pipe) còn được biết đến với tên gọi là ống dẫn gas (gas pipe). Đây là một trong những bộ phận quan trọng trong quá trình lắp đặt (install) máy lạnh. Ống đồng sẽ giúp cho gas lưu thông (circulate) từ máy lạnh về cục nóng (hot unit) và ngược lại.