VIETNAMESE

nước Đức

Đức, Cộng hòa Liên bang Đức

ENGLISH

Germany

  

NOUN

/ˈʤɜrməni/

Nước Đức, tên chính thức là Cộng hòa Liên bang Đức, là quốc gia độc lập có chủ quyền ở vùng Trung Âu.

Ví dụ

1.

Cô ấy là một nữ diễn viên người nước Đức.

She is a Germany actress.

2.

Nước Thụy Sĩ nằm giữa nước Pháp, nước Đức, nước Áo và nước Ý.

Switzerland lies between France, Germany, Austria and Italy.

Ghi chú

Tên các quốc gia ở khu vực Tây Âu:
- nước Áo: Austria
- nước Pháp: France
- nước Đức: Germany
- nước Hà Lan: Netherlands
- nước Thuỵ Sĩ: Switzerland