VIETNAMESE

nơi ở

chỗ ở

ENGLISH

abode

  

NOUN

/əˈboʊd/

living place

Nơi ở là khu vực hiện tại mình đang sinh sống.

Ví dụ

1.

Bị cáo không có nơi ở cố định.

The defendant is of no fixed abode.

2.

Chào mừng đến với nơi ở khiêm tốn của tôi.

Welcome to my humble abode.

Ghi chú

Một số từ vựng về các nơi trú ngụ:
- nơi tạm trú: shelter
- nơi cư trú: residence
- nơi sinh: birthplace
- nơi ở: abode
- nơi thường trú: place of residence