VIETNAMESE
nói lái
nói trại
ENGLISH
use slang when speaking
NOUN
/juz slæŋ wɛn ˈspikɪŋ/
spoonerism
Nói lái là một cách nói kiểu chơi chữ trong nhiều ngôn ngữ. Đối với từng vùng miền khác nhau thì do cách nói của tiếng địa phương nên tiếng nói lái sẽ có thay đổi một chút.
Ví dụ
1.
Cô ấy thường nói lái khi nói chuyện.
She often uses slang when she speaks.
2.
Anh ấy cho rằng nói lái là một hành động ngu ngốc.
He thinks using slang when speaking is a stupid act.
Ghi chú
Nói lái (Spoonerism) được coi là ít nghiêm trang (less serious), có tính cách bông đùa (joking), mỉa mai (sarcastic) hoặc châm biếm (satire), một số dùng để diễn tả sự thô tục (vulgarity) một cách kín đáo (in a discreet manner).