VIETNAMESE
nhạc thị trường
nhạc đại chúng
ENGLISH
mainstream music
NOUN
/ˈmeɪnˌstrim ˈmjuzɪk/
popular music
Nhạc thị trường là loại nhạc ít mang tính nghệ thuật, được sinh ra để đáp ứng thị hiếu của người nghe nhạc một thời điểm nào đó.
Ví dụ
1.
Nhạc thị trường luôn phát trên radio và TV, và nằm trong danh sách top 40 trên mọi phần mềm nghe nhạc như iTunes và Spotify.
Mainstream music always plays on the radio and the TV, and is on the top 40 list on every music software like iTunes and Spotify.
2.
Đồng thời, nhạc thị trường đang dần mang tính thử nghiệm hơn.
At the same time, mainstream music was becoming more experimental.
Ghi chú
Một số loại nhạc:
- nhạc thị trường: mainstream music
- nhạc trẻ: modern music
- nhạc thư giãn: relaxing music
- nhạc sôi động: upbeat music
- nhạc nền: background music