VIETNAMESE

nhà thờ

ENGLISH

church

  

NOUN

/ʧɜrʧ/

cathedral

Nhà thờ còn gọi là nhà thánh, thánh đường hay giáo đường, là địa điểm để người Kitô hữu cử hành các nghi lễ thờ phượng Thiên Chúa.

Ví dụ

1.

Cô dâu chú rể tạo dáng chụp ảnh bên ngoài nhà thờ.

The bride and groom posed for pictures outside the church.

2.

Ở nhiều nhà thờ, lối đi phụ được ngăn cách với lối đi trung tâm bằng một hàng mái vòm.

In many churches the side aisles are separated from the central aisle by a row of arches.

Ghi chú

Cùng phân biệt cathedral church nha!
- Nhà thờ (Church) là một thuật ngữ dùng để chỉ những ngôi nhà thờ cúng của đạo Thiên chúa (Christian), có thể được tìm thấy ở bất cứ đâu,
- Nhà thờ (Cathedral) là địa điểm của giám mục (bishop), chỉ có thể được tìm thấy ở các thành phố (cities).