VIETNAMESE

nhà thờ Lớn Hà Nội

ENGLISH

Ha Noi St. Joseph's Cathedral

  
NOUN

/hɑ Noi strit. ˈʤoʊzəfs kəˈθidrəl/

Nhà thờ Lớn Hà Nội là nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận Hà Nội, nơi có ngai tòa của tổng giám mục.

Ví dụ

1.

Nhà thờ Lớn Hà Nội là một nhà thờ trên phố Nhà Chung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

Ha Noi St. Joseph's Cathedral is a church on Nha Chung Street in the Hoan Kiem District of Hanoi, Vietnam.

2.

Nhà thờ Lớn Hà Nội mang vẻ đẹp cổ kính và yên bình giữa lòng thủ đô nhộn nhịp.

Ha Noi St. Joseph's Cathedral brings an ancient and peaceful beauty inside the bustling capital.

Ghi chú

Phân biệt cathedral, churchbasilica:

- cathedral: nhà thờ lớn có giám mục quản lý, chỉ nhà thờ trung tâm và quan trọng nhất trong một giáo phận.

VD: The town is famous for its cathedral. - Thị trấn đó nổi tiếng vì có nhà thờ lớn.

- church: nhà thờ nhỏ hơn, có thể hiểu là những chi nhánh của cathedral trong một giáo phận, vị giám mục sẽ điều phối các linh mục tới truyền giảng cho các con chiên ở church.

VD: It's wonderfully unorthodox church. - Nó là một nhà thờ phi chính thống tuyệt vời.

- basilica: là nhà thờ, thánh đường có tầm quan trọng đặc biệt, chẳng hạn là vị trí hành hương hàng năm của con chiên, hoặc mang một ý nghĩa lịch sử đặc biệt nào đó và trở thành nơi tham quan của du khách.

VD: The Saigon Notre-Dame Basilica was constructed between 1863 and 1880. - Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn được xây dựng giữa những năm 1863 và 1880.