VIETNAMESE

nhà hát Lớn Hà Nội

ENGLISH

Hanoi Opera House

  

NOUN

/ˈhænɔɪ ˈɑprə haʊs/

Grand Opera House

Nhà hát Lớn Hà Nội là một công trình kiến trúc tại thành phố Hà Nội, Việt Nam, phục vụ biểu diễn nghệ thuật.

Ví dụ

1.

Nhà hát Lớn Hà Nội được chính quyền thực dân Pháp xây lên từ năm 1901 đến năm 1911.

The Hanoi Opera House was erected by the French colonial administration between 1901 and 1911.

2.

Nhà hát Lớn Hà Nội là một trong những công trình kiến trúc và dấu mốc lịch sử quan trọng nhất ở Hà Nội, Việt Nam.

Hanoi Opera House is one of the most significant architectural works and historical landmarks in Hanoi, Vietnam.

Ghi chú

Cùng khám phá thủ đô với từ vựng về 1 số danh lam thắng cảnh bằng tiếng Anh nào!
- phố Cổ: the Old Quarter
- hồ Hoàn Kiếm: Hoan Kiem lake
- nhà tù Hoả Lò: Hoa Lo prison
- chợ Đồng Xuân: Dong Xuan market
- lăng Bác: Ho Chi Minh Mausoleum