VIETNAMESE
nhà giáo ưu tú
giáo viên xuất sắc
ENGLISH
meritorious teacher
NOUN
/ˌmɛrəˈtɔriəs ˈtiʧər/
outstanding teacher
Nhà giáo Ưu tú là một danh hiệu được trao cho các cá nhân bởi nhà nước Việt Nam. Quyết định trao danh hiệu này được xét bởi Hội đồng Thi đua và Khen thưởng Quốc gia, và ký bởi Chủ tịch nước Việt Nam.
Ví dụ
1.
Cô Lin là Nhà giáo Ưu tú của trường chúng tôi.
Mrs. Lin is the meritorious teacher of our school.
2.
Thủ tục công nhận Nhà giáo Ưu tú diễn ra như thế nào?
What is the procedure to recognize someone as a meritorious teacher?
Ghi chú
Chúng ta cùng học một số tên gọi bằng tiếng Anh của các loại giáo viên được chia theo cấp bậc nha!
- preschool teacher (giáo viên mầm non)
- elementary school teacher, secondary school teacher, high school teacher (giáo viên cấp 1, cấp 2 và cấp 3)
- meritorious teacher (nhà giáo ưu tú)
- national teacher (nhà giáo nhân dân)
- teaching assistant (giáo viên trợ giảng)