VIETNAMESE
người sói
ma sói
ENGLISH
werewolf
NOUN
/ˈwɛrˌwʊlf/
Người sói là tạo vật trong huyền thoại và truyện cổ tích với đặc điểm là một con người có khả năng biến hình trở thành sói xám hoặc là một con sói hình người.
Ví dụ
1.
Vào thế kỷ 17 và 18, phần lớn mọi người cho rằng sự biến đổi của người sói chịu ảnh hưởng siêu nhiên của quá trình sáp hóa và tàn lụi của mặt trăng.
It was largely viewed in the 17th and 18th centuries that a werewolf's transformation was supernaturally influenced by the waxing and waning of the moon.
2.
Một số nền văn hóa Đức tin rằng người sói có thể được chữa khỏi bằng một loại trừ tà, và ở châu Âu thời Trung cổ, nhiều người tin rằng chuyển đổi sang Cơ đốc giáo là một cách chữa trị.
Some Germanic cultures believed that the werewolf could be cured by a sort of exorcism, and in medieval Europe, many believed that converting to Christianity was a cure.
Ghi chú
Một số nhân vật hư cấu trong truyện cổ tích:
- yêu tinh: ogre
- phù thuỷ: witch
- tiên: fairy
- ác quỷ: devil
- kỳ lân 1 sừng: unicorn
- ma cà rồng: vampire