VIETNAMESE
ngành tiếng anh thương mại
ENGLISH
Business English
NOUN
/ˈbɪznəs ˈɪŋglɪʃ/
Ngành tiếng anh thương mại là một ngành học xoáy sâu đào tạo dùng ngoại ngữ một cách thông thạo trên cả 4 kỹ năng cơ bản: nghe, nói, đọc và viết. Giúp các bạn sinh viên tự tin gia nhập vào môi trường doanh nghiệp, đặc biệt là những công ty đa quốc gia.
Ví dụ
1.
Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh thương mại là điều cần thiết để tiến lên trong công việc.
Business English communication skills are essential for getting ahead at work.
2.
Tiếng Anh thương mại là ngành học của mình.
Business English is my major.
Ghi chú
Các chuyên ngành của ngành Ngôn ngữ Anh (English Language) nè!
- Tiếng Anh thương mại: Business English
- Tiếng Anh Biên Phiên dịch: Translation and Interpretation English
- Tiếng Anh Sư phạm: English Language Teacher Education