VIETNAMESE

chuyên ngành biên phiên dịch

ENGLISH

translation and interpretation major

  

NOUN

/trænˈzleɪʃən ænd ɪnˌtɜrprɪˈteɪʃən ˈmeɪʤər/

Chuyên ngành biên phiên dịch là chuyên ngành đào tạo các sinh viên muốn trở thành 1 biên phiên dịch viên trong tương lai. Đây là nghề chuyển tiếp từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác thông qua các cách gián tiếp như thông qua văn bản, chuyển dịch các loại ngôn ngữ nước ngoài trong các văn bản, giấy tờ sang loại ngôn ngữ khác theo yêu cầu.

Ví dụ

1.

Nghiên cứu này được thực hiện bởi một nhóm sinh viên chuyên ngành biên phiên dịch của trường chúng ta.

This study is made by a group of translation and interpretation major students from our school.

2.

Hiện tôi đang theo học chuyên ngành biên phiên dịch tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

I am currently studying as a translation and interpretation major at the University of Social Sciences and Humanities.

Ghi chú

Cùng phân biệt biên dịch (interpretation) và phiên dịch (translation) nha! - Phiên dịch (translation) được định nghĩa là công đoạn chuyển đổi một câu nói, một chữ hoặc một văn bản từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, chúng được thể hiện qua lời nói của phiên dịch viên. Những đối tượng hoạt động trong lĩnh vực này phần lớn thường phải đi nhiều nơi, gặp gỡ không ít người. Vì vậy cơ hội phát triển nghề nghiệp và mở rộng các mối quan hệ giao tiếp khá lớn. Ở mỗi lĩnh vực hoạt động, các loại biên phiên dịch sẽ có những yêu cầu khác nhau, đòi hỏi biên phiên dịch viên phải linh hoạt thay đổi. - Biên dịch (interpretation) còn được xem là một hình thức khác của phiên dịch nhưng được trình bày qua văn viết. Biên dịch viên sẽ có nhiều thời gian nghiên cứu, biên soạn, ghi chép lại nội dung được chuyển đổi từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác. Vì thế, các văn bản được biên dịch đòi hỏi phải có độ chính xác cao. Không chỉ cung cấp thông tin đầy đủ cho người đọc, mà câu văn còn phải trau chuốt, chỉn chu.