VIETNAMESE
ngành dược học
ENGLISH
Pharmacy
NOUN
/ˌfɑrməˈkɑləʤi/
Dược học là môn khoa học nghiên cứu về thuốc trên 2 lĩnh vực chính gồm quá trình nghiên cứu mối liên quan giữa thuốc và cơ thể; cách vận dụng thuốc trong điều trị bệnh.
Ví dụ
1.
Chúng bao gồm các công trình của ông về giải phẫu cơ thể, dược học, chỉnh hình và phẫu thuật.
These included his works on body anatomy, pharmacy, orthopedics and surgery.
2.
Bọng ong rất có ích cho ngành y và dược.
Honey bag is very useful for medicine and pharmacy.
Ghi chú
Các chuyên ngành của trường đại học y dược bao gồm:
- dinh dưỡng: Nutrition
- dược học: Pharmacy
- điều dưỡng: Nursing
- kỹ thuật hình ảnh y học: Medical imaging techniques
- kỹ thuật phục hình răng: Dental restoration techniques
- kỹ thuật phục hồi chức năng: Rehabilitation techniques
- kỹ thuật xét nghiệm y học: Medical testing techniques
- răng hàm mặt: Dentomaxillofacial
- Y học cổ truyền: Traditional medicine
- y học dự phòng: Preventive medicine
- y khoa: medical
- y tế cộng đồng: public health