VIETNAMESE
ngành dịch vụ
ENGLISH
service
NOUN
/ˈsɜrvəs/
service sector, tertiary sector
Ngành dịch vụ là ngành công nghiệp không khói mà các sản phẩm tạo ra mang tính phi vật chất và không gây hại đến môi trường. Với mục đích hình thành là để phục vụ nhu cầu của con người nên phụ thuộc vào mức độ sử dụng khi khách hàng hưởng thụ các dịch vụ đó, mang lại hiệu quả kinh tế cao so với các ngành khác.
Ví dụ
1.
Ngành dịch vụ là cấp thứ ba trong nền kinh tế ba khu vực.
The service is the third tier in the three sector economy.
2.
Các ngành dịch vụ chủ yếu sẽ được duy trì.
Essential services will be maintained.
Ghi chú
Ngành dịch vụ (service) chủ yếu ở Việt Nam là ngành du lịch (Tourism).
Cùng tìm hiểu thêm về một số chuyên ngành khác thuộc khoa du lịch (Faculty of Tourism) của trường đại học nha!
- chuyên ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành: Travel and Tourism Management
- chuyên ngành Quản trị Khách sạn: Hotel Management
- chuyên ngành Quản trị Sự kiện và Dịch vụ giải trí: Event and Entertainment Management
- chuyên ngành Quản trị Nhà hàng: Hospitality Management
- chuyên ngành Quản trị Du thuyền: Cruise Tourism Management
- chuyên ngành Hàng không: Aviation Industry