VIETNAMESE
ngành cơ khí
ENGLISH
Mechanical Industry
NOUN
/məˈkænɪkəl ˈɪndəstri/
Ngành cơ khí là một ngành khoa học kỹ thuật có tính ứng dụng cao, giữ vai trò quan trọng trong sản xuất và đời sống. Cơ khí tạo ra các sản phẩm máy móc, thiết bị và các công cụ thay thế lao động thủ công, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, đồng thời cũng tạo ra các sản phẩm dân dụng phục vụ đời sống con người.
Ví dụ
1.
Ngành cơ khí nổi lên như một lĩnh vực trong cuộc Cách mạng Công nghiệp ở Châu Âu vào thế kỷ 18.
Mechanical industry emerged as a field during the Industrial Revolution in Europe in the 18th century.
2.
Anh ấy muốn trở thành kỹ sư cơ khí nên đã học ngành cơ khí.
He wanted to be a mechanical engineer so he studied mechanical industry.
Ghi chú
Các chuyên ngành cơ bản của ngành cơ khí (Mechanical Industry) bao gồm:
- Mechanical Design and Manufactoring Industry: ngành thiết kế và chế tạo cơ khí
- Mechanical Engineering: ngành cơ khí chế tạo máy
- Mechanics: ngành cơ khí gia công chế tạo hình