VIETNAMESE
ngành báo chí
ENGLISH
Journalism major
NOUN
/ˈʤɜrnəˌlɪzəm ˈmeɪʤər/
Ngành báo chí là ngành học chuyên đào tạo những sinh viên có đủ kỹ năng, kiến thức, năng lực thực hiện quyền và trách nhiệm của người làm báo trong xã hội.
Ví dụ
1.
Con trai tôi dự định học chuyên ngành báo chí.
My son's planning to go into Journalism major.
2.
Anh có mục đích gì khi chọn ngành báo chí?
What is your aim in going into the Journalism major?
Ghi chú
Những chuyên ngành trong nhóm ngành báo chí (Journalism major) nè!
- Báo in: newspaper
- Ảnh báo chí: press photos
- báo phát thanh: radio newspapers
- báo truyền hình: television newspapers
- quay phim truyền hình: television filming
- báo mạng điện tử: online newspaper