VIETNAMESE

mùng

ENGLISH

lunar day

  

NOUN

/ˈlunər deɪ/

Mùng là từ dùng để chỉ những ngày đầu năm âm lịch, thường chỉ từ ngày thứ nhất đến ngày thứ mười của tháng Giêng.

Ví dụ

1.

Chúng ta nên đi chơi vào ngày mùng một âm lịch.

We should hang out on the first lunar day.

2.

Con nít thường rất thích ngày mùng một Tết.

Children enjoy the first lunar day a lot.

Ghi chú

Chúng ta cùng phân biệt các khái niệm có nghĩa gần nhau trong tiếng Anh như lunar day và full moon nha!
- lunar day (mùng), chỉ mùng 1-mùng 10 Tết: We should hang out on the first lunar day. (Chúng ta nên đi chơi vào ngày mùng một âm lịch.)
- full moon (ngày rằm): Should we go to the pagoda on full moon? (Có nên đi lễ chùa vào ngày rằm không?)