VIETNAMESE

mưa bóng mây

mưa nắng

ENGLISH

sun shower

  
NOUN

/sʌnˈʃaʊɚ/

Mưa bóng mây là mưa nhỏ, chỉ trong chốc lát, do đám mây nhỏ đưa đến.

Ví dụ

1.

Mưa bóng mây là hiện tượng thời tiết kỳ lạ.

Cloudy rain is a strange weather phenomenon.

2.

Bạn sẽ gặp phải một hoặc hai đợt mưa bóng mây trong một chuyến du lịch hè.

You will encounter one or two sun showers during a summer trip.

Ghi chú

Một số từ khác về hiện tượng thời tiết nè!

- rain (mưa)

- sun (nắng)

- wind (gió)

- storm (bão)

- flood (lụt)

- drought (hạn hán)